Innlegget under tilhører daværende statsråd Heikki Eidsvoll Holmås (SV), og er kopiert fra Stortingets gjengivelse av behandlingen (se her). Stortingsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

I sitt reviderte forslag til statsbudsjett for 2014 vil H/FrP redusere posten Holmås omtaler med 18,3 prosent (20 millioner kroner). Regjeringsskiftet har altså fått betydelige konsekvenser for norsk bistandsinnsats på kulturfeltet.