Innlegget under tilhører daværende statsråd Heikki Eidsvoll Holmås (SV), og er kopiert fra Stortingets gjengivelse av behandlingen (se her). Stortingsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

I sitt reviderte forslag til statsbudsjett for 2014 vil H/FrP redusere posten Holmås omtaler med 18,3 prosent (20 millioner kroner). Regjeringsskiftet har altså fått betydelige konsekvenser for norsk bistandsinnsats på kulturfeltet. 

This discussion document aims to outline and summarise Arterial Network’s vision, aims and goals in the context of the conditions in which it is active on the African continent. It is being debated within Arterial Network’s continental and country leadership, with the intention of being a base document for internal and external use.
Posted
AuthorCato Litangen