Vi publiserer her Innspillet fra Mimeta til Regionplan Agder 2020, Faggruppe Kultur.  Fylkeskommunene besluttet høsten 2010 å utarbeide en felles internasjonal strategi for Agder som ledd i oppfølgingen av Regionplan Agder 2020, hvor det pekes på at: "Internasjonal virksomhet skal være et virkemiddel for å nå de overordnede målsettingene i regionplanen. Regionplanens fokus på kunnskap, kompetanse, verdiskapning, bærekraftig utvikling og samarbeid/ partnerskap forutsetter en sterk internasjonal orientering."

Dette innspillet ble formidlet til Faggruppen for kultur i juni 2014

Posted
AuthorCato Litangen
Categoriespolicy

Presenting selections from the discussion paper on EUs external culture relations. Believe these points will have great impact for the sector in third counties. Mimeta has taken part in the expert discussion of the preparation - as one of many parties - and happy to see some of the outcomes in the discussion paper. 

Posted
AuthorC Litangen
CategoriesEU, policy
Tags